Adopties uit buitenland stilgelegd na vernietigend rapport: ‘Jarenlang weggekeken’

Sander Dekker. Bron: Screenshot YouTube/Ministerie van JenV Sander Dekker.

Nederland schort onmiddellijk adopties uit het buitenland op. Dat doet de overheid na aanleiding van een vernietigend rapport dat vandaag is uitgekomen. Uit dat onderzoek blijkt dat er zich grote misstanden bevinden in het huidige adoptiesysteem en dat de overheid jarenlang heeft weggekeken.

Er zijn veel zaken misgegaan omtrent het Nederlandse adoptiesysteem. Vandaag kwam er een vernietigend rapport uit over het adoptiesysteem. De conclusies liegen er niet om. De overheid was te laks en er werd onvoldoende gekeken naar de misstanden, waardoor de toezicht op de adoptieprocedure ernstig tekort is geschoten. De misstanden zouden onder andere gaan over kinderdiefstal, kinderhandel en onethisch handelen van ambtenaren.

Volgens het rapport van de commissie-Joustra waren de misstanden al sinds de jaren 60 bekend. Het rapport concludeert dan ook dat de Nederlandse overheid structureel heeft weggekeken. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, onderstreept deze conclusies. “De Nederlandse overheid is tekortgeschoten door jarenlang weg te kijken van misstanden bij interlandelijke adoptie en hier niet op in te grijpen”, zo meldt de NOS.

Dekker biedt daarom ook zijn excuses aan, aan alle slachtoffers die betrokken zijn geweest bij het huidige adoptiesysteem. Het bleef echter niet bij deze excuses. Dekker heeft vandaag besloten om adopties uit het buitenland onmiddellijk stop te zetten. Volgens het rapport zitten er namelijk grote gaten in het huidige adoptiesysteem. Deze moeten eerst verholpen worden, zo is ook minister Dekker van mening. “Al is er geen sprake meer van wegkijken en is het toezicht aangescherpt. Het systeem is en blijft kwetsbaar. Daarom moeten we ons herbezinnen op adopties uit het buitenland.”

Het is echter nog maar de vraag of er überhaupt nog een waterdicht adoptiesysteem te ontwikkelen valt. Desondanks is de Tweede Kamer van mening dat een volgend kabinet zich over deze kwestie moet buigen. “Als alleen Nederland niet meer adopteert, lost dat het probleem in de wereld niet op. En kan het zijn dat ouders via andere minder zichtbare wegen kinderen adopteren”, legt Madeleine van Toorenburg uit in het AD.

Na dit rapport en de excuses van minister Dekker, moet het gehele Nederlandse adoptiesysteem op de schop. De verwachting is dan ook dat er een stevig debat over dit onderwerp zal plaatsvinden in de Tweede Kamer, na de verkiezingen. Huidige adoptie processen worden nog wel afgerond, met een extra toets.

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook