Geert Wilders botst met Sigrid Kaag: ‘U beïnvloedt de hele procedure’

Geert Wilders. Bron: Screenshot YouTube/PVVpers Geert Wilders. Bron: Screenshot YouTube/PVVpers

PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag. Gistermiddag botsten de twee kemphanen over een telefoongesprek van Kaag met Mark Rutte. Tijdens dat telefoongesprek liet Sigrid Kaag zich ontvallen, dat D66 een kandidaat voor het Kamervoorzitterschap naar voren zou schuiven. Wilders hoorde het schouwspel met afschuw aan. De oppositieleider is zelfs van mening dat Sigrid Kaag de procedure omtrent het Kamervoorzitterschap heeft beïnvloed. 

Gisterochtend werden alle fractievoorzitters door Kamervoorzitter Khadija Arib uitgenodigd voor een gesprek in de Rooksalon, om over de mislukte kabinetsformatie te spreken. Tijdens dat gesprek werd Herman Tjeenk Willink naar voren geschoven als nieuwe informateur. Nog dezelfde dag vond er een debat plaats over de benoeming van de 79-jarige PvdA-coryfee.

Bij dat debat waren alle fractievoorzitters aanwezig. Zo ook Mark Rutte. Als leider van de grootste partij, mocht de demissionaire minister-president als eerste het spreekgestoelte van de Tweede Kamer bestijgen. Het debat ontaardde al snel in een herhaling van het inmiddels beruchte marathondebat van vorige week donderdag. Zowel Mark Rutte als D66-leider Sigrid Kaag werden door de oppositiepartijen nogmaals aan de tand gevoeld.

Zo had PVV-leider Geert Wilders nog wat vragen voor de twee politieke kopstukken in petto. Van Sigrid Kaag wilde de geblondeerde oppositieleider weten of ze met de VVD contact heeft gehad over eventuele kandidaten voor het Kamervoorzitterschap. “Ik heb de heer Rutte gesproken”, sprak de D66-fractievoorzitter Geert Wilders toe. “Dat was een gesprek om elkaar gewoon weer te spreken na alles wat er gebeurd is. In tweede instantie hebben collega’s van mij geïnformeerd over de mogelijkheden van de kandidatuur van D66.”

Na wat gekissebis over en weer barstte de bom bij Geert Wilders. “Terwijl de VVD geen eigen kandidaat heeft, gaat u toch even naar de heer Rutte toe om te zeggen dat jullie een nieuwe kandidaat hebben. Dat stinkt mevrouw Kaag. U beïnvloedt hiermee de procedure.”

Sigrid Kaag liet de uitbarsting van Wilders echter niet over haar kant gaan en reageerde fel terug. “U bent kampioen framing, meneer Wilders. U doet dat bewust, want u vult het allemaal in. Ik heb uw vraag eerlijk beantwoord. U kunt er met uw 22 jaar Binnenhof van alles aan kleur aan geven, maar daar schetst u zichzelf mee. Zo ben ik niet. Ik gooi u deze aantijging keihard terug.”

Het resultaat van deze aanvaring is dat eigenlijk iedereen wel weet hoe het is gegaan, op het moment dat Vera Bergkamp straks gekozen wordt als nieuwe Kamervoorzitter. Het is juist die schijn die Sigrid Kaag zegt zo graag te willen bestrijden. Daar slaagt de D66-leider tot op heden bijzonder slecht in. Het ‘nieuwe leiderschap’ laat zich vooral kenschetsen als de oude achterkamertjespolitiek waar we sinds de opkomst van Pim Fortuyn al vanaf willen. Met Sigrid Kaag aan het roer zal daar geen verandering in komen.

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook