Geert Wilders woest op dagblad Trouw: ‘Net als bij Pim Fortuyn’

Geert Wilders. Bron: Screenshot YouTube/PVVpers Geert Wilders aan het werk in de Tweede Kamer.

Geert Wilders heeft furieus gereageerd op een opinieartikel in dagblad Trouw. In het opinieartikel vroeg hoofdredacteur Cees van der Laan zich hardop af of de PVV niet verboden moest worden. Het kwam hem op veel hoon te staan. Zo ook van de PVV-leider die via social media hard naar hem uithaalde.

Nu de campagne voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen definitief is begonnen, wordt de toon steeds harder. Ook van verschillende media. Verschillende politieke partijen komen met hun eigen verhaal over hoe ze Nederland verder willen laten groeien. Deze standpunten zullen politieke partijen moeten verdedigen tijdens debatten. Sommige standpunten worden bestreden, ook door de media.

Opiniestuk

Zo besloot dagblad Trouw de aanval te openen op Geert Wilders. In een hoofdredactioneel commentaar liet Cees van der Laan weten het verkiezingsprogramma van de PVV racistisch te vinden. Hij wierp de vraag op of de partij van Geert Wilders niet verboden moest worden.

“Dat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra een muizengaatje open laat richting de PVV, is een gotspe, net zoals de vraag in het algemeen of er samengewerkt kan worden met een partij als de PVV. Veel eerder zou de vraag opgeworpen kunnen worden of de PVV in het licht van artikel 1 niet verboden moet worden. Dat is mogelijk, het initiatief kan genomen worden door het Openbaar Ministerie. Er zijn eerder partijen verboden, zoals een illustere voorganger, CP’86, die in 1998 werd verboden wegens aanzetten tot vreemdelingenhaat.”

Pim Fortuyn

Dit stuk schreef hoofdredacteur Cees van der Laan namens de hoofdredactie en senior redacteuren van dagblad Trouw. Geert Wilders was het hier niet mee eens en reageerde furieus op het opiniestuk. Daarbij maakte hij de vergelijking met Pim Fortuyn. “Pure haatzaaierij van @ceesvanderlaan en @trouw. Net als eerder bij Pim Fortuyn scheppen ze een levensgevaarlijk klimaat. Ze leren het nooit. Vreselijk.”

Met deze tweet was de kous er voor Wilders echter niet af. De PVV-leider was nog steeds furieus en hield Cees van der Laan zelfs medeverantwoordelijk als hem iets zou overkomen. Volgens Wilders zette de hoofdredacteur met het opiniestuk ‘een premie op zijn hoofd‘.

“Zeg @ceesvanderlaan van @trouw u zet hiermee een premie op mijn hoofd. Is dat wat u wil? Want de leider van een partij die volgens u wegens islamkritiek verboden moet worden is daarmee voor radicale moslims vogelvrij verklaard. Als ze me pakken zit er ook bloed aan uw handen.”

Stemrecht

In het nieuwe verkiezingsprogramma van de PVV stelt Wilders voor om Nederland te ‘de-islamiseren’. Om dat te bewerkstelligen wil hij een Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering in het leven roepen. Daarnaast spreekt Wilders de wens uit om mensen met een dubbel paspoort het stemrecht te ontnemen en mogen ze geen politieke functie meer bekleden.

Uiteraard zijn dit volstrekt verwerpelijke, maar bovenal onrealistische voorstellen. Zeker als je beseft dat het een enorme strijd is geweest om stemrecht voor iedereen mogelijk te maken. Met dat gegeven in het achterhoofd is het te gemakkelijk om met één pennenstreek dit stemrecht voor een bepaalde groep mensen te ontnemen. Maar het opperen om gekozen politieke partijen te verbieden gaat mijns inziens ook een stap te ver. Bestrijd elkaar op basis van argumenten en maak Nederland via discussie duidelijk waarom deze standpunten niet deugen.

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook