Kamervoorzitter Arib wil opheldering van Jorritsma en Ollongren

Kamervoorzitter Arib. Bron: Screenshot YouTube/Tweede Kamer der Staten-Generaal Kamervoorzitter Arib. Bron: Screenshot YouTube/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ollongrengate heeft politiek Den Haag flink opgeschud. Nadat er gisterochtend gevoelige aantekeningen omtrent de kabinetsformatie uitlekten, buitelden verschillende fractievoorzitters over elkaar heen om hun verontwaardiging uit te spreken. Inmiddels heeft Kamervoorzitter Khadija Arib een brief geschreven aan de voormalige verkenners. In deze brief roept ze Ollongren en Jorritsma op om verslag te doen van hun werkzaamheden.

Demissionair minister en voormalig verkenner Kajsa Ollongren beging gisterochtend een kapitale blunder. Voor het oog van de camera’s waren belangrijke aantekeningen over de kabinetsformatie zichtbaar geworden. ‘Pieter Omtzigt, functie elders’, ‘onderhandelingsstijl Wopke Hoekstra’ en ‘linkse partijen houden elkaar niet stevig vast’, waren van het document af te lezen.

Verschillende lijsttrekkers buitelden al snel over elkaar heen om hun verontwaardiging uit te spreken. “Ollongren moet zich verantwoorden voor de schandalige notities over collega Omtzigt. Ze mag dan zijn afgetreden als verkenner; ze is nog steeds Minister van BZK. De vraag is of ze ook in die functie nog handhaafbaar is. Ik wil geen Minister die plannen maakt kamerleden te lozen!”, liet PVV-leider Geert Wilders weten op Twitter.

Ook SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen heeft geen goed woord over voor de fotoblunder van Kajsa Ollongren. Vooral de inhoud van de aantekeningen zit Marijnissen dwars. “Als dit waar is, kan dit echt niet. Eerder werd er in de ministerraad al over kritische kamerleden gesproken. Nu ook in de formatie? De verkenners moeten hier snel uitleg over geven”, schreef de SP-fractievoorzitter op social media.

Vandaag werd bekend dat een meerderheid van de Tweede Kamer een debat wil over de fotoblunder en de inhoud van de uitgelekte aantekeningen. Zowel VVD, D66, CDA, PVV, SP, GroenLinks, FvD, PvdD en de ChristenUnie eisen een debat over de gehele gang van zaken.

Ondanks het feit dat Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma al zijn vertrokken, willen de fractievoorzitters alsnog in debat met de voormalige verkenners. Kamervoorzitter Khadija Arib heeft zowel Ollongren als Jorritsma via een brief gevraagd of ze beschikbaar zijn voor een debat. Jorritsma heeft al laten weten dat ze van de partij is. “Vanzelfsprekend ben ik bereid volgende week een toelichting te geven aan de Tweede Kamer”, schreef de VVD-senator op Twitter.

Daarnaast heeft Kamervoorzitter Arib aan Ollongren en Jorritsma gevraagd verslag uit te brengen over hun werkzaamheden als verkenners. Vooral de aantekeningen omtrent Pieter Omtzigt wekt de nodige nieuwsgierigheid. “Inmiddels is ook duidelijk dat de genoemde aantekeningen – wat de status ook moge zijn – politiek en maatschappelijk vragen hebben opgeroepen, onder andere omdat er een gekozen volksvertegenwoordiger van de Tweede Kamer met naam en toenaam in voorkomt”, zo tikt de Telegraaf op uit de brief.

Of Kajsa Ollongren bij het debat aanwezig kan zijn is echter nog onduidelijk. Gisterochtend kreeg de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken namelijk te horen dat ze positief is getest op het coronavirus. Uiteraard wensen wij de minister een voorspoedig herstel toe. Maar dat er antwoorden moeten komen op de vragen die nu heersen, dat staat buiten kijf.

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook.