Nationale ombudsman wil bewijslast omdraaien bij etnische profilering

DENK-leider Farid Azarkan. Bron: Screenshot YouTube/DENK DENK-leider Farid Azarkan. Bron: Screenshot YouTube/DENK

De toeslagenaffaire heeft aangetoond dat etnische profilering ook in Nederland voorkomt. Zelfs op overheidsniveau. De Nationale ombudsman wil daar verandering in brengen. In een rapport stelt Reinier van Zutphen voor om bij etnische profilering de bewijslast om te draaien. Als het aan hem ligt moeten overheidsinstanties zelf kunnen aantonen dat ze niet aan etnische profilering hebben gedaan, als de beschuldigende vinger naar hen gewezen wordt.

Het debacle omtrent de toeslagenaffaire heeft er bij veel mensen ingehakt. Door een nietsontziende fraudejacht van de Belastingdienst, zijn onschuldige burgers weggezet als fraudeurs en zonder pardon op een zwarte lijst gezet. Velen van hen werden gepakt op hun afkomst. Zowel bewindspersonen als ambtenaren gingen door het stof na het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie. Het kabinet besloot na dit schandaal zelfs af te treden.

De toeslagenaffaire heeft een ongekende discussie omtrent etnische profilering ontketend. Vandaag verschijnt er een rapport van Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman. Hij wil de bewijslast bij etnische profilering omdraaien. De Nationale ombudsman vindt het niet reëel om deze nog langer bij de burgers neer te leggen. “Die zal dat vrijwel nooit kunnen bewijzen”, zegt Van Zutphen tegenover RTL Nieuws. “De burger mag verwachten dat de overheid kan uitleggen op basis waarvan hij geselecteerd is en in hoeverre etniciteit daarbij een rol heeft gespeeld. Ik verwacht dat overheidsinstanties individuele klachten ook aangrijpen om institutioneel te leren.”

Het mag natuurlijk geen verrassing heten dat DENK-leider Farid Azarkan gretig staat te applaudisseren voor het voorstel van de Nationale ombudsman. “Ik sprak hier al diverse keren over. Bij toeslagenaffaire is het geen eerlijk gevecht geweest. Dus omdraaien. Interessant voorstel van de Nationale ombudsman. Omkeren bewijslast bij etnisch profileren staat ook in het verkiezingsprogramma van DENK”, schreef de volksvertegenwoordiger op Twitter.

De toeslagenaffaire heeft aangetoond dat etnische profilering voorkomt. Zelfs op overheidsniveau. Een uiterst trieste constatering. Maar zijn er nou echt geen efficiëntere oplossingen te bedenken om etnische profilering op een slimme manier tegen te gaan? Als je de bewijslast omdraait, zeg je mijns inziens eigenlijk ‘schuldig tot het tegendeel is bewezen’. Een zorgwekkende ontwikkeling die tegen de beginselen van de rechtsstaat ingaat. Als iemand beschuldigingen uit, is het ook aan diegene om met bewijzen te komen. Dit voorstel zal mijns inziens dan ook ontaarden in een chaos waar men tussen de bomen het bos niet meer zal zien.

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook.