Onderwijsinspectie trekt aan de bel

Onderwijsminister Arie Slob. Bron: Screenshot YouTube/Tweede Kamer der Staten-Generaal Onderwijsminister Arie Slob. Bron: Screenshot YouTube/Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Inspectie van het Onderwijs heeft vandaag een alarmerend onderzoek gepubliceerd. Het onderwijs in Nederland moet structureel worden verbeterd. De coronacrisis heeft de staat van het onderwijs flink aangetast. Naast de broodnodige veranderingen moeten ook de opgelopen achterstanden nog worden weggewerkt. Volgens het rapport van de onderwijsinspectie is er zelfs een heuse ‘renovatie‘ nodig. 

De uitbraak van het coronavirus heeft de maatschappij hard getroffen. Ook het onderwijs zit sinds de pandemie in de hoek waar de klappen vallen. De Inspectie van het Onderwijs bracht vandaag een alarmerend rapport uit. ‘Het onderwijs in Nederland moet structureel worden verbeterd’, zo luidt de conclusie van het onderzoek. Daarnaast moet er een fikse inhaalslag worden gemaakt, omdat leerlingen door de coronacrisis flinke achterstanden hebben opgelopen.

De situatie is volgens de onderwijsinspectie zelfs zo schrijnend dat jaarlijks duizenden leerlingen het onderwijs verlaten, zonder over de benodigde basisvaardigheden te beschikken. Denk hierbij aan taalvaardigheid en rekenvaardigheid. “Dat zijn ieder jaar meer dan 50.000 jongeren die bijvoorbeeld geen handleiding kunnen lezen, die problemen hebben een nieuwsartikel te lezen of niet doorhebben hoeveel ze voor een lening betalen”, zegt inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers tegenover de NOS. “Dat is in de eerste plaats triest voor de jongeren zelf. Het leidt tot afsluiting en tot uitsluiting.”

Waardeert u dit kritische geluid? Aarzel niet en doneer aan The Politics Post!

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) heeft inmiddels gereageerd op het zorgwekkende rapport. Hij zegt het geschetste beeld met lede ogen aan te zien. “Het doet pijn dat kinderen die toch al minder kansen hebben door corona extra vertraging oplopen. Wij moeten met z’n allen samenwerken om te zorgen dat we de gevolgen van de crisis kunnen opvangen”, zo zei de onderwijsminister eveneens tegen de Nederlandse Omroep Stichting.

Vorige maand besloot het demissionaire kabinet een flink geldbedrag in het onderwijs te investeren. De Nederlandse overheid stelt 8,5 miljard euro beschikbaar om de opgelopen achterstanden in te lopen. “Dit bedrag staat”, zei Van Engelshoven daar destijds over. “Het onderwijs moet er ook op kunnen vertrouwen dat ze met dit geld kunnen investeren. Bijvoorbeeld in extra mensen.” Arie Slob sprak zelfs over ‘een fijne dag in een niet zo fijne tijd’.

Alle experts gaan mijns inziens echter voorbij aan het feit dat onderwijs massaproductie is geworden. Onderwijsinstellingen beginnen tegenwoordig steeds meer op fabrieken te lijken. Iedereen weet dat er geen vakwerk wordt afgeleverd op plekken waar massaproductie de norm is. De menselijke maat is al jaren ver te zoeken. Dat probleem is niet op te lossen door enkel een flinke zak met geld te investeren.

Het onderwijs moet kleinschaliger. Kleinere scholen, kleinere klassen en minder bureaucratie. Als de overheid daarin slaagt komen de leerling en de leraar weer centraal te staan. In de Tweede Kamer zitten momenteel een aantal partijen die deze broodnodige veranderingen willen realiseren. Zij zijn er echter nog niet in geslaagd om enige verandering teweeg te brengen. Er is dus werk aan de winkel voor deze partijen. Zij moeten de Haagse regentenkliek ervan overtuigen dat er nu echt iets moet veranderen.

The Politics Post helpen door ons bereik te vergroten? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook