Onderzoek: ‘Geen antisemitisme te bespeuren bij faculteit Paul Cliteur’

Paul Cliteur. Bron: Screenshot YouTube/FvD Paul Cliteur

Na de Puinhopen bij Forum voor Democratie besloten verschillende politici, waaronder Senator Paul Cliteur, de partij te verlaten. Voor Cliteur was het gedonderjaag daarmee echter niet afgelopen. De faculteit waar hij aan verbonden is werd beschuldigd van antisemitisme. De Universiteit Leiden nam deze beschuldigingen hoog op en besloot een onderzoek in te stellen. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake van antisemitisme is geweest.

Eind vorig jaar barstte de bom bij Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet werd in verlegenheid gebracht door antisemitische berichten in appgroepen die gelieerd waren aan de jongerenafdeling van de partij: de JFVD. Het was de tweede keer dat FvD op deze manier in verlegenheid werd gebracht.

Etentje in Tiel

Daarna was er het beruchte etentje in Tiel. De toenmalig net gepresenteerde top tien van Forum, minus Theo Hiddema, zou die avond een hapje met elkaar gaan eten. Ze bespraken daar de campagnestrategie voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Het etentje draaide echter uit op een fiasco.

In een brief die Nicki-Pouw Verweij schreef, de toenmalige nummer drie van Forum voor Democratie, deed ze verslag van die avond. Ze schreef dat Thierry Baudet enorm was uitgevallen tegen Joost Eerdmans, omdat laatstgenoemde de muziek veranderde. Baudet wilde dat er enkel klassieke muziek zou worden afgespeeld.

De sfeer werd er daarna niet beter op. In de brief van Verweij staan een aantal heftige citaten die Baudet zou hebben gedaan. Zo zou hij gezegd hebben dat ‘het coronavirus de wereld is ingelopen door George Soros’. Daarnaast schijnt Baudet te hebben gezegd dat ‘bijna iedereen die hij kent een antisemiet zou zijn’. Baudet ontkent deze aantijgingen in alle toonaarden.

Deze gebeurtenissen vormden de bakermat voor een volledige implosie bij Forum voor Democratie. Zowel Joost Eerdmans als Annabel Nanninga, Nicki-Pouw Verweij en Eva Vlaardingerbroek besloten hun biezen te pakken en de partij te verlaten. Later gingen er ook hordes andere leden weg, die bij Forum een prominente functie bekleedden.

Paul Cliteur

Zo ook Paul Cliteur. Hij verklaarde na al het gesodemieter ‘er geen motivatie meer voor te hebben’. Cliteur geldt als de begeleider en ‘mentor’ van Thierry Baudet. Baudet promoveerde aan de Universiteit van Leiden onder de vleugels van Cliteur. De hoogleraar was Senator in de Eerste Kamer names Forum voor Democratie. Cliteur verklaarde wel nog steeds solidair te zijn aan Baudet.

Dat kwam Paul Cliteur duur te staan. De faculteit waar de hoogleraar aan verbonden is, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, werd beschuldigd van antisemitisme. Daarbij zou Cliteur hebben weggekeken bij ‘vermeende antisemitische uitlatingen’ van FvD-voorman Thierry Baudet. De Universiteit Leiden besloot een onderzoek in te stellen.

Vandaag kwamen de resultaten van dat onderzoek naar buiten. De conclusie was dat er geen sprake is geweest van antisemitisme binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. “De Commissie Corstens komt tot de ‘heldere en ondubbelzinnige conclusie’ dat er geen enkele aanwijzing is voor dergelijke uitlatingen van antisemitisme binnen de universiteit. En hiermee is ‘ten onrechte het aanzien van de afdeling en daarmee ook dat van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Universiteit Leiden aangetast’”, zo valt er te lezen in het rapport.

Om een einde te maken aan alle onrust die de aantijgingen hebben veroorzaakt, roept de commissie de faculteit op om in gesprek gaan met medewerkers. “Geef onverwijld ruime bekendheid aan het rapport, in het bijzonder de daarin geformuleerde conclusies. Ook adviseert de commissie om snel in overleg te gaan met de medewerkers van de faculteit en in het bijzonder die van de afdeling om aan de ontstane onrust verder een einde te maken.”

Op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook