Opinie: VVD doet weer eens hypocriet

Mark Rutte. Bron: Screenshot YouTube/VVD Mark Rutte spreekt.

Onder veel kiezers leeft een enorme onvrede over de politieke besluitvorming. Voor sommige mensen is de onvrede zo groot, dat ze niet eens meer de moeite nemen om te gaan stemmen. Een slechte ontwikkeling voor ons democratisch proces, waar iets aan gedaan moet worden. Het is echter jammer te moeten constateren dat juist de grootste partij van het land, de VVD, het slechte voorbeeld geeft.

Het is allang geen geheim meer dat de VVD tijdens de verkiezingscampagne harde taal uitslaat over immigratie- en asielbeleid. Als puntje bij paaltje komt en de VVD wederom aan de knoppen mag zitten, beslissen de liberalen echter anders. In 2017 vestigde Nederland zelfs een immigratierecord. ‘In 2017 vestigden zich 235 duizend immigranten in Nederland en vertrokken 154 duizend emigranten. Sinds het begin van de officiële migratiestatistieken in 1865 waren beide stromen nog nooit zo groot’, zo valt te lezen op de website van het CBS.

Volgens Bente Becker, woordvoerder asielbeleid van de VVD, moet dat anders. Vorige week zat ze bij Goedemorgen Nederland te oreren dat er een strenger asielbeleid gevoerd moet worden. Volgens haar moeten vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld op een ordentelijke manier worden opgevangen. Dat kan volgens haar echter ook in de eigen regio.

Stevige taal weer van de VVD. Als er echter gestemd moet worden, beslist deze partij toch anders. Zo passeerde er vandaag een motie van de PVV de revue in de gemeenteraad van Den Haag. De motie riep op om geen uitkeringen meer te verstrekken aan nieuwkomers, zolang ze de Nederlandse taal niet beheersen. Een pressiemiddel om het leren van de Nederlandse taal (indirect) verplicht te stellen. De VVD stemde tegen dit voorstel. En daarmee stemde de Haagse VVD-fractie eigenlijk ook tegen het eigen verkiezingsprogramma.

‘Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan de samenleving. Door verdieping in de Nederlandse cultuur en normen en waarden, het leren van de Nederlandse taal en door te werken’, valt er te lezen in het verkiezingsprogramma. De VVD ziet de beheersing van de Nederlandse taal dus als een ‘vanzelfsprekendheid’.

Het is echter minder vanzelfsprekend dat de VVD ook daadwerkelijk stemt in de lijn met hun verkiezingsprogramma. Kortom: voor de bühne stoere taal uitslaan over nieuwkomers die de Nederlandse taal moeten leren, maar een motie steunen die dat mogelijk wil maken zit er niet in. De VVD zegt A, maar doet vervolgens B. En precies dat is de reden waarom zoveel mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen. Wanneer gaat dat besef nou eens doordringen bij deze regentenpartij?!

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook