Outbreak Management Team heeft twijfels omtrent verkiezingen

Jaap van Dissel. Bron: Screenshot YouTube/Rijksoverheid Jaap van Dissel op persconferentie over de coronapandemie.

Het Outbreak Management Team zet zijn vraagtekens bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Zo is het belangrijke adviesorgaan van het kabinet van mening, dat er tijdens de derde coronagolf niet te veel mensen bij elkaar gebracht moeten worden. Ze staan dan ook te popelen om het een en ander te berekenen.

Het Outbreak Management Team fungeert sinds de uitbraak van het coronavirus als een belangrijk adviesorgaan voor het inmiddels demissionaire kabinet. Bekende gezichten zoals RIVM-baas Jaap van Dissel, Diederik Gommers en Marion Koopmans maken onderdeel uit van het OMT. Minister-president Mark Rutte en zijn kabinet maken beslissingen op basis van de adviezen die het OMT kenbaar maakt.

Het moge dus duidelijk zijn dat het OMT een zeer belangrijke stem heeft tijdens de coronacrisis. Zelfs zo belangrijk dat dit adviesorgaan nu een vinger in de pap wil hebben omtrent de vraag of de aankomende Tweede Kamerverkiezingen doorgang kunnen vinden. Waar eerder een aantal burgemeesters zich al zorgen maakten over de verkiezingen, doet nu ook het Outbreak Management Team een duit in het zakje.

Ze voorspellen een derde coronagolf, die z’n piek zou kunnen bereiken halverwege maart. Precies de periode dat de stembussen worden geopend en Nederlanders opnieuw hun stem kunnen uitbrengen. Het OMT maakt zich zorgen over de gevolgen van de verkiezingen. “Krijg je dan een piek, dan is dat een heel slecht moment om veel mensen bij elkaar te brengen, zoals bij verkiezingen”, zegt OMT-lid Marc Bonten (arts-microbioloog) tegen NRC Handelsblad. “Het gaat om de vraag: welk epidemiologisch risico ben je bereid te nemen?”

Een terecht punt, maar er kan ook nog een andere vraag worden opgeworpen. Moet het Outbreak Management Team zich willen bemoeien met dit onderwerp? De vraag of het feest van de democratie doorgang kan vinden ligt mijns inziens niet bij het OMT, maar bij de politiek en vooral bij de mensen in het land. Zij moeten uiteindelijk het finale oordeel vellen en beslissen of de Tweede Kamerverkiezingen door kunnen gaan.

Natuurlijk zijn de verkiezingen van dit jaar onlosmakelijk verbonden met de huidige coronapandemie. Het is echter aan de politiek om alles op alles te zetten en ervoor te zorgen dat de verkiezingen gewoon plaats kunnen vinden. Zij moeten voldoende alternatieven bedenken en realiseren, zodat de kiezer straks in alle veiligheid hun stem kan uitbrengen.

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook