SCP waarschuwt kabinet: ‘Wrijving kan escaleren’

Mark Rutte tijdens persconferentie. Bron: Screenshot YouTube/Minister-president Mark Rutte Mark Rutte tijdens persconferentie. Bron: Screenshot YouTube/Minister-president Mark Rutte

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarschuwt het demissionaire kabinet over de wrijving die in de samenleving is ontstaan door het coronavirus. Volgens een rapport van het SCP is de saamhorigheid ver te zoeken tijdens de tweede coronagolf. In plaats daarvan is er wrijving ontstaan. Volgens directeur Kim Putters zou deze zelfs kunnen escaleren. Om dat te voorkomen moet het kabinet vooral geen zondebokken meer aanwijzen.

Het coronavirus zorgt nog steeds voor een hoop kopzorgen. En niet alleen in politiek Den Haag, maar ook in de rest van de samenleving. Zo staat de zorg onder druk, dreigen verschillende horecazaken failliet te gaan en zorgen de strenge coronamaatregelen voor een tweedeling in de samenleving.

Dat is de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het rapport ‘Een jaar met corona‘, blijkt het vertrouwen in de medemens ernstig te zijn gedaald tijdens de tweede coronagolf. De saamhorigheid die Nederland nog had tijdens de eerste coronagolf, zoals het applaudisseren voor de zorg, is inmiddels ver te zoeken.

Volgens Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, heeft dat te maken met de langdurigheid van de coronacrisis. “Deze crisis overviel ons in eerste instantie”, zegt Putters in het Algemeen Dagblad. “We stonden daarom achter elkaar en de overheid. Inmiddels zijn mensen de politiek meer vragen gaan stellen. Sterker nog, sommige mensen willen überhaupt niets meer weten van corona en nemen het niet meer zo nauw met de regels. En dan gaan anderen hen weer kwalijk nemen. Zo ontstaat wrijving.”

Deze wrijving baart Kim Putters dan ook zorgen. Volgens hem zou de vlam weleens echt in de pan kunnen schieten. Om dat te voorkomen moet politiek Den Haag er in elk geval voor zorgen om niet stelselmatig een zondebok te willen aanwijzen. “Heel vaak gaat een crisis gepaard met stigmatisering, ook nu. Zo waren in het begin Aziatische mensen de klos vanwege het ‘Chinese virus’, daarna waren de ouderen zogenaamd de oorzaak dat jongeren moesten lijden en toen kregen de jongeren de schuld omdat ze coronafeestjes hielden.”

“Daarom zeggen we tegen de overheid: let hier op, want zondebokken aanwijzen in een crisis kan ertoe leiden dat de spanningen tussen bevolkingsgroepen oplopen. Die wrijving is er al, maar escaleert gelukkig nog niet. Het is de taak van de overheid om te zorgen dat straks niet elke stap richting meer vrijheden voor de ene groep zorgt voor jaloezie bij de andere.”

Hier slaat SCP-directeur Kim Putters de spijker natuurlijk op z’n kop. Toch heeft ook de overheid naar mijn mening een cruciale rol gespeeld in de wrijving die inmiddels in de samenleving is ontstaan. Het is natuurlijk niet te verkopen dat verschillende ministers zichzelf hebben verslikt in de eigen coronamaatregelen, maar van de bevolking blijven verwachten dat zij zich daar niet in zullen verslikken. Denk hierbij aan de bruiloft van Grapperhaus of de scheve schaats van Wopke Hoekstra in Thialf.

Of dat teamsporten in de buitenlucht werden stilgelegd, terwijl de kerken gewoon hun deuren geopend mochten houden. Het demissionaire kabinet zou mijns inziens dus ook zelf eens ernstig in de spiegel moeten kijken, zich afvragen waar zij steken hebben laten vallen en dat ook ruimhartig toegeven. Wellicht dat zo’n gebaar de gemoederen iets kan temperen.

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook