Sigrid Kaag wil tien miljard in onderwijs investeren

Sigrid Kaag. Bron: Screenshot YouTube/D66 Sigrid Kaag houdt haar eerste speech als lijsttrekker van D66.

Sigrid Kaag wil in totaal tien miljard euro in het onderwijs investeren. Drie miljard daarvan is gereserveerd voor de kinderopvang, om deze voor vier dagen gratis te maken. De D66-lijsttrekker hekelt hoe het onderwijs de afgelopen jaren is behandeld. Volgens Kaag moet er een soort ‘Marshallplan’ komen.

Voor deze enorme zak met geld wil Sigrid Kaag een aantal zaken geregeld hebben. Zo moeten de salarissen van leraren op basisscholen omhoog, komt de studiebeurs weer terug en krijgen kinderen uit arme wijken een gratis warme lunch voorgeschoteld. Kaag is van mening dat onderwijs zeer belangrijk is en dat er juist nu in geïnvesteerd moet worden. “Bij de vorige crisis is de fout gemaakt om fors te bezuinigen”, zegt ze in het Algemeen Dagblad. “Dat was een kruideniersmentaliteit. Nu moet er geïnvesteerd worden, die urgentie en noodzaak wordt door het coronavirus alleen maar groter. Maar tegen kennisverlies bestaat geen vaccin.”

Kaag realiseert zich dat het coronavirus, en de bijbehorende maatregelen, desastreuze gevolgen heeft voor onze economie. Deze zal dan ook voor een deel opnieuw moeten worden opgebouwd, als de coronacrisis eenmaal achter de rug is. Onderwijs is volgens haar the way to go. “Er is een Marshallplan voor onderwijs nodig. Laat anderen mij dan maar overtuigen dat er ook een alternatief is om de economie te herstellen. Die weg ís er niet.”

Volgens Sigrid Kaag speelt er ook nog een ander groot probleem omtrent onderwijs, namelijk gelijkheid. Daarbij kunnen de VVD en het CDA op een stevige portie kritiek rekenen. Kaag neemt het deze partijen kwalijk dat ze slechts honderd en tweehonderd miljoen wilden investeren bij de vorige kabinetsformatie. “Dat zijn bijna fooien”, zegt ze daarover. Doordat het onderwijs de afgelopen jaren ‘structureel werd verwaarloosd’, hebben niet alle kinderen dezelfde kansen. “Als je voor een dubbeltje geboren bent, kon je een kwartje worden. Daar ben ik zelf het product van. Je kunt niet zeggen: jammer, jij bent in de verkeerde wijk geboren.”

Ook het aanhoudende lerarentekort, die zich vooral lijkt te ontwikkelen in de grote steden, is een doorn in het oog voor Sigrid Kaag. Er moeten extra leerkrachten bij komen. Volgens haar moet er positiviteit worden uitgestraald, in de hoop dat meer mensen voor een bestaan als leraar gaan kiezen. Dat wil ze doen door de salarissen te verhogen, zodat het vak aantrekkelijker wordt. Daarnaast wil ze dat de klassen kleiner worden, maximaal 23 leerlingen. Onderwijs is volgens haar cruciaal voor banen en dus voor de toekomst van onze economie.

Wat echter niet duidelijk wordt in het artikel, is waar Sigrid Kaag deze zak met geld vandaan wil halen en wie er zal opdraaien voor de kosten. Het is leuk dat Kaag een zak met geld wil investeren in het onderwijs, maar dat lost het onderliggende probleem niet op. Onderwijs is een soort massaproductie geworden. Grote onderwijsinstellingen kun je tegenwoordig het best vergelijken met fabrieken. En zoals iedereen weet: bij massaproductie wordt geen maatwerk afgeleverd. Daarnaast komt er ook enorm veel bureaucratische rompslomp bij om de hoek kijken. Als we daarvan af willen, moet het onderwijs mijns inziens kleinschaliger worden gemaakt. Kleinere scholen, kleinere klassen, minder bureaucratie. Er moet weer vakwerk worden afgeleverd en dat los je niet op door er enkel een zak met geld tegenaan te smijten.

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook