Wopke Hoekstra pleit voor vrouwenquotum

Wopke Hoekstra. Bron: Screenshot YouTube/CDA Wopke Hoekstra op CDA-congres.

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra pleitte gister voor de invoering van een vrouwenquotum. Volgens de demissionaire minister moeten meer vrouwen topfuncties binnen bedrijven gaan bekleden. Hij is echter van mening dat er nog te weinig progressie is geboekt.

Er zijn nog vijf weken te gaan voordat de stembussen worden geopend. Half maart mogen de kiezers hun stem weer uitbrengen en kiezen voor een politieke partij. Het is dan ook niet moeilijk om te constateren dat de verkiezingscampagne van diverse partijen al op volle toeren draaien.

Zo zat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, tevens demissionair minister van Financiën, gisteravond bij televisieprogramma M. Hij mocht daar zijn verkiezingspraatje houden en zijn toekomstvisie voor Nederland schetsen. Onderwerpen als de coronacrisis en zijn eigen benoeming als lijsttrekker passeerden de revue. Zelfs een eventueel vrouwenquotum kwam ter sprake.

Dit vrouwenquotum moet ervoor zorgen dat meer vrouwen topfuncties binnen grote bedrijven moeten gaan bekleden. Er wordt door politiek Den Haag al heel wat jaartjes gediscussieerd over dit thema. Zo zijn voorstanders van mening dat minstens 30% van de raad van commissarissen van grote bedrijven, uit vrouwen moeten bestaan. Ook Wopke Hoekstra is hier wel voor te porren.

“Je moet die hele samenleving willen dienen”, begon Hoekstra zijn relaas bij M. “Natuurlijk gaan niet al die mensen straks op mij stemmen. Maar je moet wel verschillende groepen willen verbinden. Neem bijvoorbeeld dat vrouwenquotum. Twintig jaar geleden dacht ik daar anders over. Maar als je nu ziet wat er gebeurd is de afgelopen twintig jaar, dan moet je toch constateren dat de progressie te weinig is. Dan vind ik dat je zo’n stap gewoon moet nemen.”

De vraag kan echter worden opgeworpen of dit vrouwenquotum niet te veel naar geslacht kijkt in plaats van kwaliteit. Uiteraard heeft geen enkel weldenkend mens iets tegen meer vrouwen aan de top. De kwaliteit van het individu zou echter altijd leidend moeten zijn. Kenmerken als geslacht, afkomst of seksuele geaardheid zijn mijns inziens totaal irrelevant. Hoe zou een vrouw het vinden als ze te horen krijgt dat ze haar functie te danken heeft aan haar geslacht en niet vanwege haar expertise?!

Daarnaast perkt zo’n vrouwenquotum mijns inziens te veel de keuzevrijheid in van private bedrijven. Zij zouden de vrijheid moeten hebben om zelf een afweging te kunnen maken. Op het moment dat er van bovenaf wordt opgelegd dat bedrijven voor een derde uit vrouwen in topfuncties moeten bestaan, wordt naar mijn bescheiden mening deze keuzevrijheid te veel ingeperkt. Wellicht zijn dit vraagstukken die nog eens door politiek Den Haag doorgelicht kunnen worden.

Nog meer scherpe analyses en op de hoogte blijven van het politieke nieuws? Dat kan! Volg ons op Twitter en Facebook